Länkarkiv

Juridiska Länkar

Advokatsamfundet - grundades 1887 för att bla upprätthålla ett rättvist och kompetent samfund av advokater. På deras sida kan man söka efter advokater, advokatfirmor etc. inom olika områden med kontor i hela Sverige.

Domstolsväsendet - Här hittar du adresser till alla domstolar i Sverige samt annan nyttig information. Till exempel finns information om rättshjälp.

aklagare.se - Här hittar du information om och adresser till Sveriges olika åklagarämbeten

Justitiedepartementet

Rättshjälpsmyndigheten handlägger samtliga ärenden enligt rättshjälpslagen som inte finns hos domstol.

Advokaten i media

Advokat Lena Feuk anlitas ofta som expertkommentator i media. En förteckning över artiklar, program m.m. där advokaten medverkat finns tillgänglig här.

Stödgrupper, Hjälporganisationer etc.

Barnens rätt i samhället (BRIS) har bla en hjälptelefon för barn och ungdomar som behöver någon att tala med. Grundades 1971.

Rädda Barnen arbetar för barns rättigheter över hela världen. Deras arbete baseras på FNs barnkonvention.

Barnombudsmannen arbetar för barn och ungdomars rättigheter.

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige är en fristående sammanslagning av kvinnojourer, tjejjourer samt andra ideella föreningar. Grundades 1984 och har ca 110 organisationer i bagaget.

SKR - Sveriges Kvinnojourers Riksförbund bildades 1996 och har ett trettiotal medlemsorganisationer, från Sollefteå i norr till Malmö i söder.

Kvinnofrid är en ideell organisation vars mål är att sprida kunskap om kvinnomisshandel etc och att hjälpa utsatta kvinnor och barn.

Alla Kvinnors Hus, Stockholms jourcenter för kvinnor är en ideell organisation som grundades 1978. De tillhandahåller jourtelefon, skyddat boende, rådgivning m.m.

Riksorganisationen mot sexuella övergrepp (HOPP) arbetar för att förhindra sexuella övergrepp och att förbättra behandlingsmetoder och handläggning av redan existerande fall.

Brottoffermyndigheten - Brottsoffermyndigheten är en nationell statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.

Brottsförebyggande Råder (BRÅ) - verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Brottsofferjourernas Riksförbund - BOJ verkar för att förbättra villkoren för brottsoffer.

Riksorganisationen Stödcentrum för incest (Rsci) - , är en ideell partipolitiskt obunden organisation och kvinnojour med och för kvinnor som varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp som barn.

i Uppsala är en specialistenhet inom hälso- och sjukvården för kvinnor som utsatts för misshandel och våldtäkt.