Brottmål mot barn : Barn- och kvinnofridsfrågor : Socialrätt

Advokatfirman Lena Feuk är profilerad inom framför allt områdena

Brottmål mot barn:

Som målsägandebiträden, särskilda företrädare för barn samt handläggning av skadeståndsfrågor inom brottmålen avseende särskilt sexualbrott, våldsbrott och fridsbrott mot barn och vuxna.

Vi åtar oss även uppdrag som offentliga försvarare.

Kvinno- och barnfridsfrågor:

Brottmål som gäller sexualbrott, våldsbrott och fridsbrott mot kvinnor och män, grova kvinnofridskränkningar och fridskränkningar, alternativt separata åtal för /grov/ misshandel, olaga hot, /sexuellt/ ofredande mm samt skadeståndsfrågor i samband med brottmålet.

Socialrätt/ärenden rörande barn och unga:

Se ovan ang. brottmål samt därutöver som offentliga biträden för barn i LVU-mål

Vi informerar dig om möjligheterna till rättshjälp eller rättsskydd samt att göra en ansökan och vi hjälper dig med att ansöka om advokatens förordnanden i målen enligt ovan.